Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

1.4 Arkivorganisering

Froland kommune har sentralisert arkivtjenesten og innført Public 360 fullelektronisk sak/arkiv system. Sentralarkivet fungerer som en journalføringsenhet med felles postjournal og sakarkiv (k-koder) for hele kommunen.
Froland kommune regnes som ett organ, ihht Forskrift om offentlege arkiv § 1-1.

I Froland kommune er sentralarkivet journalføringsenhet for følgende arkivserier:

Arkivskaper

Type arkiv

Merknader

Ansvarlig virksomhet

Froland kommune

Saksarkiv

Public 360

K-koder

Arkivdel: Saksarkiv

Alle

Personalarkiv

Public 360

Objektarkiv (fødselsdato, navn)

Arkivdel:

- Personal for de som er ansatt

Alle

Kontrakter og Avtalearkiv

Skannes inn i Public 360, men original oppbevares i låsbart arkivskap.

Alle

Utvalgsbehandling

- Kommunestyret

- Formannskapet

- Viltnemnda

- Eldrerådet

- Funksjonshemmedes råd

- Valgstyret

- Kulturutvalg

Public 360 (utvalgsmodul)

Arkivdel:

Saksarkiv

Administrasjonsenheten (politisk sekretariat er administrativt plassert i denne enheten)

Eiendomsarkiv

Public 360

Objektarkiv (gnr/bnr)

Teknisk virksomhet

Elevarkiv

Visma arkiv fra 01.08.2023 , tidligere Public 360.

Objektarkiv (fødselsdato, navn)

En elevmappe pr. elev. Følger eleven gjennom hele skolegangen i Froland kommune

Fra 02.03.2015 ble Blakstadheia skole innlemmet i Froland skole

Fra 01.08.2023 går skolene over til å benytte sikker sak fra Visma med tilhørende arkivintegrasjon. Saker produsert før dette vil ligge i Public 360. Unntaket for dette vil være LOS mapper for elever som er gått ut av ungdomskolen som vil være plassert i sakarkivet i public 360

Skolesektoren:

- Skolesjef

- Froland barneskole 

- Mykland skole

- Froland ungdomsskole

- Blakstadheia skole

Barnemapper

Public 360

Objektarkiv (fødselsdato, navn)

Arkivdel for barn i barnehage

- Froland barnehage

I tillegg foreligger det spesialarkiver som arkiveres i papir ute hos ansvarlig virksomhet:

Arkivskaper

Type arkiv

Merknader

Ansvarlig virksomhet

       

Omsorg

Pasient/beboer/brukerarkiv

Fagsystem: Gerica

Papirarkiv

Omsorg

Økonomi (budsjett, regnskap, lønn)

Regnskapsarkiv

Fagsystem: Xledger

Papirarkiv. Kasseres etter 5 år

Administrasjonen

I tillegg har barnevern elektronisk arkiv, det er barnevernet selv som er journalførende enhet.

PP-Tjenesten har elektronisk arkiv i Visma.

 

Arkivskaper

Type arkiv

Merknader

Ansvarlig virksomhet

Barnevern/sosial

Klientarkiv

Fødselsdato og navn

Fagsystem: Familia

Arkivsystem: Visma Samhndling Arkiv

Familiens hus

Arkivskaper

Type Arkiv

Merknader

Ansvarlig virksomhet

NAV

Klietarkiv - fødsesdato og navn

Fagsystem: Velferd

Arkivsystem: Visma Samhandling Arkiv

NAV

NAV

Klietarkiv - fødsesdato og nav

Fagsystem: gjeldsak

Arkivsystem: visma samhandling arkiv

NAV

Samtlige av kommunens arkivserier beskrives nærmere i kapittel 4.1 arkivserier. Fagsystemer beskrives nærmere i kapittel 4.2 Elektroniske system.

Laster...