Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

3.4 Overordnede saksbehandlerrutiner - ePhorte

Dette kapittel omhandler kommunens rutiner ved saksbehandling i ePhorte. Dette kapittel gjøres kjent blant kommunens ansatte ved å publiseres i dokumentet "Rutiner for arkiv og saksbehandling i ePhorte" som ligger på kommunens ansattportal.

Arkivplanen er overordnet dokument. Dersom det gjøres endringer i ePhorterutiner for saksbehandler må disse dokumenteres i dette kapittel. Dokument på ansattportalen må da og oppdateres.

Laster...